BÁNH NGỌT MANG THƯƠNG HIỆU HÀ THU

-20%
280.000 
-20%
-20%
280.000 
-20%
280.000 
-47%
40.000 

Bánh Mừng Thọ Rau Câu

280.000 

 • Đường kính bánh 16 – 30 cm, chiều cao bánh 8 – 15 cm.
 • Bánh dùng cho 5 đến 10 người ăn.
 • Không sử dụng phẩm màu hóa học
 • Không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Hình dáng kiểu bánh tròn, được gắn kết bởi nhiều phụ kiện theo yêu cầu.
 • Có dao cắt bánh, dĩa, muỗng, đèn cầy.
 • Cam kết giống 100% mẫu mã và kích cỡ.
 • Giao bánh tận nơi.
 • Miễn phí giao hàng trong bán kính 5km
Đọc tiếp

Bánh Khai Trương Rau Câu

280.000 

 • Đường kính bánh 16 – 30 cm, chiều cao bánh 8 – 15 cm.
 • Bánh dùng cho 5 đến 10 người ăn.
 • Không sử dụng phẩm màu hóa học
 • Không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Hình dáng kiểu bánh tròn, được gắn kết bởi nhiều phụ kiện theo yêu cầu.
 • Có dao cắt bánh, dĩa, muỗng, đèn cầy.
 • Cam kết giống 100% mẫu mã và kích cỡ.
 • Giao bánh tận nơi.
 • Miễn phí giao hàng trong bán kính 5km
Đọc tiếp

Bánh Sinh Nhật Rau Câu

280.000 

 • Đường kính bánh 16 – 30 cm, chiều cao bánh 8 – 15 cm.
 • Bánh dùng cho 5 đến 10 người ăn.
 • Không sử dụng phẩm màu hóa học
 • Không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Hình dáng kiểu bánh tròn, được gắn kết bởi nhiều phụ kiện theo yêu cầu.
 • Có dao cắt bánh, dĩa, muỗng, đèn cầy.
 • Cam kết giống 100% mẫu mã và kích cỡ.
 • Giao bánh tận nơi.
 • Miễn phí giao hàng trong bán kính 5km
Đọc tiếp

Bánh Trung Thu Rau Câu

40.000 

 • Đường kính bánh 16 – 30 cm, chiều cao bánh 8 – 15 cm.
 • Bánh dùng cho 5 đến 10 người ăn.
 • Không sử dụng phẩm màu hóa học
 • Không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Hình dáng kiểu bánh tròn, được gắn kết bởi nhiều phụ kiện theo yêu cầu.
 • Có dao cắt bánh, dĩa, muỗng, đèn cầy.
 • Cam kết giống 100% mẫu mã và kích cỡ.
 • Giao bánh tận nơi.
 • Miễn phí giao hàng trong bán kính 5km
Đọc tiếp

Bánh Đầy Tháng – Thôi Nôi Rau Câu

280.000 

 • Đường kính bánh 16 – 30 cm, chiều cao bánh 8 – 15 cm.
 • Bánh dùng cho 5 đến 10 người ăn.
 • Không sử dụng phẩm màu hóa học
 • Không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Hình dáng kiểu bánh tròn, được gắn kết bởi nhiều phụ kiện theo yêu cầu.
 • Có dao cắt bánh, dĩa, muỗng, đèn cầy.
 • Cam kết giống 100% mẫu mã và kích cỡ.
 • Giao bánh tận nơi.
 • Miễn phí giao hàng trong bán kính 5km
Đọc tiếp