HÀ THỊ – CHUẨN VỊ NGON

GIÁ TRỊ CỐT LÕI HÀ THỊ

Giá trị cốt lõi chính là kim chỉ nan định hướng mọi hoạt động của HÀ THỊ ở hiện tại và tương lai, tạo nên sức mạnh nội tại, giúp THỊ phát triển bền vững và tiến xa hơn nữa. Đó là “Tìm lời giải cho bài toán sinh kế của bản thân và cộng đồng cùng mục tiêu giữ gìn và phục hưng giá trị nghề truyền thống tại địa phương đang có hoặc có thể bị biến mất do biến đổi khí hậu từ tự nhiên”.

SỨ MỆNH CỦA HÀ THỊ – MANG GIA VỊ VIỆT VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

HÀ THỊ mang đến các sản phẩm chất lượng, trích xuất nguồn gốc xuất sứ, nhà máy sản xuất đầy đủ các chứng nhận tiêu chuẩn về sản xuất thực phẩm được cấp bởi các đơn vị có thẩm quyền trong và ngoài nước, bảo vệ sức khoẻ con người là sứ mệnh chính của Hà Thị, giữ gìn và lan toả bản sắc văn hoá ẩm thực Việt ra bạn bè Quốc Tế.

TẦM NHÌN

HÀ THỊ trở thành thương hiệu GIA VỊ CỦA NGƯỜI VIỆT, DO NGƯỜI VIỆT, VÌ MỌI NGƯỜI. Hướng tới mục tiêu mang sản phẩm của NGƯỜI VIỆT đến “Góc Bếp” của mọi căn nhà.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Kế Thừa: Bảo tồn và phát huy những tinh hoa đặc sắc trong nền Ẩm Thực Việt, duy trì và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra giá trị vô hình và hữu hình đặc biệt hơn hết là luôn luôn cải tiến chất lượng sản phẩm nhưng vẫn giữ được giá trị “tinh hoa Việt” trong từng sản phẩm.

Danh Dự: Lấy UY TÍNH làm nồng cốt trong doanh nghiệp là nền tảng để sản xuất và phân phối các sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến với cộng đồng, đồng thời xây dựng đội ngũ lãnh đạo có được nguyên tắc hành xử đúng đắn, bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và nhân viên.

Nhân Văn: Đề cao giá trị SỨC KHỎE của con người ở hiện tại và trong tương lai. Ẩm Thực là nơi kết nối giữa con người với con người, giữa con người với xã hội, và giữa con người với thiên nhiên, môi trường.

Minh Bạch: Không chỉ minh bạch nguồn gốc xuất sứ hàng hóa, sự minh bạch còn hướng đến quá trình trao đổi thông tin trong doanh nghiệp, mà còn được nâng cao thành tư duy và tố chất của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, giúp khơi nguồn cho niềm tin và mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp với khách hàng và đối tác.

Đoàn kết: Sức mạnh “đồng tâm đồng lòng” của mỗi cá nhân chính là nội lực phát triển doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu thành lập, tạo ra một nguồn năng lượng làm việc lớn nhất và đạt hiệu quả cao nhất.